A Travellerspoint blog

Turas gu Cisi (Кижи)

'S e eilean beag am meadhan loch Onega a th' ann an Cisi. Air an eilean tha cruinneachadh de dachaidhean traidiseanta (dacha) agus eaglaisean, uile air an deanamh a-mach ath fiodh. Chaidh sinn ann bho chionn mios, nuair a bha an t-sìd' fhathast math gu leoir airson dol ann. Chosg na tiocaidean corr is 50 not, airson tùras a mhair uair gu leth. Mholainn dhuibh gum a bhith g' òl an oidhche roimhe. Chan eil tineas mara air a bhith orm riamh ach bha mise gus cur a-mach. Air an eilean sheall sinn air eaglaisean fiodha, taighean-tasgaidh an seann doigh beatha agus cheannaich sinn preusantan. Cheannaich mise matrushka ann am buth beag aig ceann a chidhe. Bha e math bhith air ais air eilean, ged a tha e caran fad air falbh bho eileanan Alba, seach a bhith am meadhan baile industrial.

Posted by eilidhco 07:40

Email this entryFacebookStumbleUpon

Table of contents

Be the first to comment on this entry.

This blog requires you to be a logged in member of Travellerspoint to place comments.

Enter your Travellerspoint login details below

( What's this? )

If you aren't a member of Travellerspoint yet, you can join for free.

Join Travellerspoint